Henryk Foundation

Fundacja

Henryk Fundacja to organizacja pozarządowa powstała w kwietniu 2016 roku w Krakowie. Głównym celem fundacji jest promowanie młodych artystów, wpieranie ich działania oraz prezentowanie ich twórczości. Fundacja skupia się także na działalności edukacyjnej z zakresu sztuk wizualnych, architektury oraz dziedzin pokrewnych. Henryk Fundacja współpracuje z instytucjami oraz inicjatywami oddolnymi. Od czerwca 2017 roku fundacja rozpoczęła współpracę z Urzędem Miastem Kraków.

Zarząd Fundacji

Mateusz Piegza – Prezes Zarządu 

Aleksander Celusta – Wiceprezes Zarządu

Jakub Piegza – Członek Zarządu